Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Kwiatkowski - STRONA W BUDOWIE x

Prawnik Dzierżoniów – Usługi

Usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego świadczy usługi prawne zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Dostosowując się do konkretnych potrzeb usługi świadczone są nie tylko w siedzibie Kancelarii, lecz także poza nią, na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego.

Zakres świadczonych usług, w głównej mierze dla przedsiębiorców, obejmuje m.in. stałą obsługę prawną, doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, sporządzanie opinii prawnych, reprezentacje przed sądami, organami administracyjnymi oraz egzekucyjnymi, a także sporządzanie i opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych.

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług z wielu dziedzin prawa. Koncentruje się przede wszystkim na szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym gospodarczym. W szczególności usługi Kancelarii obejmują następujące dziedziny:
– prawo spółek,
– prawo umów,
– prawo upadłościowe i naprawcze,
– prawo pracy,
– dochodzenie odszkodowań,
– windykacja należności.

Copyright © 2019 Bartosz Kwiatkowski - Made by: Design Solutions