Wynagrodzenie

PRAWNIK DZIERŻONIÓW - WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest przed podjęciem czynności, w umowie zawieranej indywidualnie dla każdej sprawy podczas spotkania z Klientem.

Jego wysokość uzależniona jest m.in. od:

  1. rodzaju zlecenia,
  2. terminu jego wykonania,
  3. wartości przedmiotu sprawy,
  4. nakładu pracy radcy prawnego,
  5. stopnia skomplikowania sprawy,
  6. stawek minimalnych określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 roku, Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Kwiatkowski w Dzierżoniowie proponuje następujące metody wynagradzania:

Ryczałtowe

wysokość jest określona z góry i stanowi stałą wartość, bez względu na ilość podjętych czynności, jak też czas trwania sprawy,

Godzinowe

wysokość uzależniona jest od czasu niezbędnego do realizacji zlecenia oraz ustalonej stawki za godzinę pracy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona jest w oparciu o przygotowane przez Kancelarię szczegółowe zestawienie czynności oraz czasu poświęconego na ich wykonanie

Z premią za sukces

składające się z dwóch elementów:
– wynagrodzenia podstawowego (z reguły ryczałtowego) oraz
– wynagrodzenia dodatkowego za pozytywny wynik sprawy

Mieszane

stanowiące połączenie pozostałych metod
Wszelkie kwestie finansowe ustalane są w sposób jasny i precyzyjny, tak by nie stanowiły dla Klienta zaskoczenia na żądnym etapie sprawy.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych, notarialnych czy skarbowych jak również kosztów dodatkowych (np. tłumaczeń, ekspertyz sądowych).

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek (aktualnie 23%).

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego jest nowoczesną i rozwijającą się kancelarią radcowską z siedzibą w Dzierżoniowie. Celem Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Na skróty

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Kwiatkowski
Dzierżoniów, ul. Wrocławska 22/10
tel. kom. 606 584 016
e-mail: kancelaria@bartosz-kwiatkowski.pl