Sprawy

Spadek Dzierzoniow 1

Chociaż spadek najczęściej kojarzony jest z nabyciem określonych dóbr materialnych, czasami jednak wiąże się z przejściem na spadkobiercę długów zmarłego. W takiej sytuacji możemy jednak zwrócić się o pomoc do prawnika, aby zrzec się niechcianego spadku. Istnieją jednak pewne kwestie prawne o których należy pamiętać.

Spadek

Prawo spadkowe należy do jednych z najstarszych. Obejmuje wszystkie kwestie związane z majątkiem zmarłej osoby. Spadek stanowi ogół cywilnych i majątkowych praw, a także obowiązków, jakie posiadał zmarły, które w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Do spadku zalicza się nie tylko dobra materialne, ale również zobowiązania, na przykład w postaci długów. Najczęściej sprawy spadkowe dotyczą przyjęcia, odrzucenia lub podziału spadku. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie udziela pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych ze spadkiem.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku stanowi postępowanie, które ma na celu ustalenie tego, kto nabył prawa do spadku po konkretnym spadkodawcy. Polega na wskazaniu przez Sąd kręgu podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku. Jednocześnie stwierdzana jest wielkość udziałów w spadku. W przypadku, gdy został sporządzony testament, Sąd stwierdza nabycie spadku na podstawie jego treści. Jeżeli jednak zmarły nie pozostawił testamentu, Sąd stwierdza nabycie spadku w oparciu o ustawę.

Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku stanowi urzędowe zaświadczenie związane z przejściem praw i obowiązków na spadkobiercę. W celu jego uzyskania, należy zgłosić się do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Również notariusz może przygotować akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak wówczas zgodę muszą wyrazić wszystkie osoby uprawnione do danego spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać takie załączniki, jak odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy skrócone aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestników postępowania, odpisy skrócone aktów małżeństwa, testament, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej czy pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie pomoże Państwu w sporządzeniu prawidłowego wniosku do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku, a także udzieli specjalistycznej pomocy prawnej w każdej kwestii dotyczącej spadku.

Odrzucenie spadku

Spadek najczęściej jest kojarzony z otrzymaniem dóbr materialnych po zmarłej osobie. Co jednak w przypadku, gdy odziedziczymy długi? W takiej sytuacji istnieje możliwość odrzucenia spadku. Jak odrzucić spadek? Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie lub u notariusza. Odrzucając spadek na drodze sądowej, należy złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku, a także trzeba załączyć wypis aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego, bądź stwierdzenie zgonu oraz dowód związany z uiszczeniem opłaty sądowej.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać dane spadkodawcy, tytuł powołania do spadku, treść oświadczenia, informacje o spadkobiercach oraz o wszystkich testamentach. W przypadku ustnego składania oświadczenia, sporządzany jest protokół.

Skutki odrzucenia spadku

Jeżeli dziedziczenie następuje z mocy testamentu, w miejsce spadkodawcy wchodzą inni spadkobiercy testamentowi lub też spadkobiercy podstawieni. Są to osoby o których wspomina testament jako o tych, które mają wejść na miejsce spadkobierców, którzy odrzucili spadek.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, wyłącza daną osobę z dziedziczenia. Oznacza to, że na jej miejsce wchodzą dalsi spadkobiercy. W przypadku dziedziczenia ustawowego, spadek przypada dzieciom osoby, która go odrzuciła, a także małżonkowi. Jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, wówczas przypada on jego dzieciom. Sytuacja powtarza się w przypadku złożenia oświadczenia o odrzucenie spadku. W sytuacji, gdy nie ma zstępnych, czyli dzieci, wnuków i prawnuków lub też jeżeli złożyli oni oświadczenia o odrzuceniu spadku, jest on dziedziczony przez małżonka oraz rodziców spadkodawcy. W dalszej kolejności spadek przypada rodzeństwu spadkodawcy w równych częściach, a następnie ich dzieciom, a dalej małżonkom, rodzicom, rodzeństwu, zstępnym rodzeństwa i dziadkom spadkodawcy. W sytuacji, gdy wszyscy odrzucą spadek, przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa.

Odrzucenie spadku przez małoletniego

W sytuacji, gdy spadek przechodzi na osobę niepełnoletnią, rodzic może zwrócić się o zgodę o odrzucenie spadku do Sądu. Wniosek musi wyjaśniać powody chęci odrzucenia. Najczęściej przytacza się negatywny wpływ na finansowe bezpieczeństwo dziecka. Wniosek może zostać uwzględniony lub odrzucony.

Czym jest zachowek?

Zachowek to świadczenie, które wypłaca się spadkobiercom pominiętym podczas podziału spadku. Stanowi on formę ochrony interesów osób najbliższych zmarłemu. W Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie dokładamy wszelkich starań, aby zachowek został wypłacony naszym klientom. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnik strony przeciwnej może dążyć do obniżenia kwoty lub oddalenia roszczenia o zachowek.

Spadek – pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnika w sporządzeniu oświadczenia o odrzucenie spadku lub wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? Poszukujesz profesjonalnej pomocy prawnika z zakresu prawa spadkowego? Zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego w Dzierżoniowie, gdzie specjalizujemy się we wszelkich zagadnieniach związanych ze spadkiem.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Kwiatkowskiego jest nowoczesną i rozwijającą się kancelarią radcowską z siedzibą w Dzierżoniowie. Celem Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Na skróty

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Kwiatkowski
Dzierżoniów, ul. Wrocławska 22/10
tel. kom. 606 584 016
e-mail: kancelaria@bartosz-kwiatkowski.pl